Wie zijn wij

De Stichting

De Tulku Sonam Choedup Rinpoche Charity Foundation is opgericht in 2012. Het doel is het bouwen van een kostschool in Oost-Tibet: de Shagraschool. Deze school is voor de nomadenkinderen van het Minyak-volk. Kinderen van 7 tot 16 jaar krijgen er basisonderwijs in het Tibetaans, Chinees en Engels. De Shagraschool wil stapsgewijs plaats bieden aan maximaal 150 jongens en meisjes. De bedoeling is om in 2015/2016 te starten met een eerste groep van 20 tot 40 kinderen.

Visie

Het nomadenbestaan van het Minyak-volk in Oost-Tibet wordt bedreigd door maatregelen van de Chinese overheid en door klimaatveranderingen. De toekomst van dit volk kan alleen gewaarborgd worden via educatie van hun kinderen. Als die leren lezen en schrijven kunnen zij op een andere manier gaan voorzien in hun levensonderhoud en worden zij weerbaarder en kansrijker.

Missie

De Tulku Sonam Choedup Rinpoche Charity Foundation wil toegankelijk en betaalbaar onderwijs mogelijk maken voor alle Minyak-kinderen met als ultiem doel het nomadenvolk weerbaarder en beter toegerust voor de toekomst te maken. De foundation bewerkstelligt dat haar inspanningen draagvlak en voedingsbodem krijgen bij de Minyak-families en de lokale bevolking en dat op termijn sprake zal zijn van zelfredzaamheid. De Foundation ziet het als haar taak om: te communiceren over het probleem van het Minyak-volk in Oost-Tibet, om financiële middelen te genereren bij particulieren en bij het bedrijfsleven, door donateurs te binden en om hen op de hoogte te houden van de resultaten.

Aanpak

• Bouw van een kostschool
In 2012 heeft de Foundation de beschikking gekregen over een stuk grond in de bergen van Oost-Tibet waarop de ‘Shagraschool’ wordt gebouwd. Bij de bouw van de school staan de principes ‘eenvoud’, ‘duurzaamheid’ en ‘milieuvriendelijkheid’ centraal.

• Inzet van de kracht van de lokale bevolking
Bij de bouw worden de deskundigheid, het vakmanschap en de wilskracht van de Minyak-families en lokale bevolking ingezet. Het is de bedoeling dat de ‘Shagraschool’ op termijn zelfvoorzienend is en wordt gerund door de lokale bevolking. Door hen vanaf het begin nauw te betrekken bij de plannen krijgt onderwijs een duurzame plek in de samenleving, en kan de continuïteit en de kwaliteit ervan worden gewaarborgd.

• Bekendheid geven aan het probleem en het werven van fondsen
In een aantal relevante landen wordt gecommuniceerd over het onderwijsprobleem van de Minyak-nomaden en worden fondsenwervende activiteiten ter financiering van:
– de bouw, het inrichten en onderhouden van de ‘Shagraschool’;
– het aantrekken en ondersteunen van 3 gekwalificeerde docenten;
– het aanstellen van 3 deskundige beheerders;
– zorg voor de levensbehoeften van 150 schoolkinderen;
– de aanschaf van lesmateriaal.

Bestuur

Het bestuur van de Tulku Sonam Choedup Rinpoche Charity Foundation bestaat uit:
– Paul Hilkens (voorzitter);
– Jacqueline Spangenberg (secretaris);
– Elene van Ast (penningmeester);
Dit zijn onbezoldigde functies. Daarnaast zijn vrijwilligers actief om samen met Tulku Sonam en het bestuur bekendheid te geven aan het bouwproject ‘Shagraschool’ en aan het Minyak-volk.