Projectfasen

De Shagraschool gaat bestaan uit leslokalen, slaap- en verblijfsruimten voor de kinderen, slaap- en verblijfsruimten voor de leerkracht en beheerder, een keuken, eetzaal en sanitaire voorzieningen. Ook moet er ruimte zijn voor de opslag van eten en materialen. Verder moet natuurlijk ook worden gedacht aan de inrichting van gum tot schoolbord, van tafel tot matrassen. Een school middenin de bergen vereist ook een muur rondom. Het voorkomt dat kinderen te ver afdwalen van de school en het beschermt tegen dieren. Er is veel te doen en financieel kan niet alles tegelijk. De bouw van de Shagraschool gebeurt dan ook in de volgende fase:

Fase 1 (2015/2016): school gereed maken voor de eerste 20 tot 40 kinderen

Om de school toegankelijk te maken voor de eerste groep schoolkinderen moet het volgende gebeuren:
• afbouwen van de school: inkoop en transport bouwmaterialen, inhuur personeel;
• aanleg opslagruimte voor voedsel en materialen;
• aanleg sanitaire voorzieningen;
• basisinrichting ruimten;
• aanschaf schoolmaterialen;
• aanstellen leraar;
• aanstellen beheerder die o.a. zorgt voor de logistiek, het managen van de school en de zorg voor de kinderen.

Fase 2 (2016/2017): Shagraschool gereed maken volgende groep van 110 tot 130 kinderen

In deze fase moet de school toegankelijk worden gemaakt voor de tweede, grotere groep Minyak-kinderen. Daarvoor is het volgende nodig:
• uitbouw van het aantal leslokalen en sanitaire voorzieningen: inkoop en transport en inhuur personeel;
• verdere inrichting van de ruimten;
• aanstellen 1 tot 2 extra leraren;
• aanstellen van twee extra beheerders.

Fase 3: Investeren in duurzaamheid

Tijdens fasen 1 en 2 onderzoekt de foundation welke mogelijkheden er zijn om inhoud te geven aan de uitgangspunten ‘duurzaamheid’ en ‘milieuvriendelijkheid. Bekeken wordt of het mogelijk is te investeren in bijvoorbeeld:
• zonne-energie voor wassen;
• ecologische toepassingen zoals een toilet zonder chemicaliën en een milieuvriendelijk watersysteem;
• een kas voor het verbouwen van groenten en fruit.
Als het onderzoek uitwijst dat duurzame en milieuvriendelijke oplossingen voor de Shagraschool goed toepasbaar zijn, wordt besloten wat in fase 1 en 2 al kan worden uitgevoerd en wat later.