Nieuws

Werkt u mee aan een onderwijskado voor de Tibetaanse kinderen Lagshed Jorden, Otsp en haar zusjes?

Afgelopen jaar heeft Tulku Sonam er voor gezorgd dat alvast 4 nomadenkinderen uit zijn regio onderwijs kunnen volgen. Zo gaat de stoere Lagshed Jorden naar een jongenskostschool. De nieuwsgierige Otso en haar zusjes Tari Choezom en Yangchen Tsogyal krijgen thuis les van een leraar.
Het ondersteunen van deze kinderen past in de visie en het doel van de ‘Tulku Sonam Choedup Rinpoche Charity Foundation’. Deze foundation wil betaalbaar en toegankelijk onderwijs mogelijk wil maken voor de kinderen van de Minyak-nomaden. Het ultieme doel is de kinderen weerbaarder maken en beter toegerust op de toekomst. Daarom bouwt de foundation in Oost-Tibet de Shagraschool die onderwijs gaat bieden aan 150 jongens en meisjes.

Tot de opening van die school worden ook individuele kinderen ondersteund die nu al dolgraag willen leren lezen en schrijven. De kosten voor het schoolgeld, de lesmaterialen, het salaris en zorg van de onderwijzer bedragen per jaar € 5.000. Tot nu toe zijn die kosten betaald uit de opbrengsten van de lezingen die Tulku Sonam geeft en uit maandelijkse donaties. Het is de grote wens van Tulku Sonam dat de foundation ook het komende jaar door kan gaan met het ondersteunen van onderwijs. Om te garanderen dat de kinderen in 2015 hun lessen kunnen blijven volgen is wederom € 5.000 nodig. Hiervoor vraagt de foundation opnieuw de financiële support van mensen die deze Minyak-kinderen een warm hart toedragen.

Vindt u dat deze kinderen ook in 2015 recht hebben op onderwijs? Wilt u uw financiële steentje daaraan bijdragen? U kunt uw donatie overmaken aan: Tulku Sonam Choedup Rinpoche Charity Foundation, IBAN NL85 RABO 0365058025. De foundation heeft de ANBI status. Uw donatie is hierdoor fiscaal aantrekkelijk. Volgend jaar ook les kunnen krijgen is het mooiste kerstkado voor deze kinderen.

Namens Lagshed Jorden, Otso, Tari Choezom en Yangchen Tsogyal: Tashi Delek!

shagraschool Tibetaanse kinderen Lagshed Jorden, Otsp en haar zusjes

Lezingen

Komende maanden zal Tulku Sonam weer op diverse locaties in Nederland worden ontvangen om zijn Tibetaans boeddhistische kennis met ons te delen door middel van lezingen, puja’s en het zingen van mantra’s.

Het programma kunt u vinden op: www.tulkusonam.nl

De lesmethode van Tulku Sonam is eenvoudig, voor iedereen te begrijpen en direct toe te passen. Lezingen zijn in het Engels.

Alle opbrengsten van de activiteiten gaan naar het schoolproject van Tulku Sonam in Tibet.

foto-klaslokaalEerste vier Nomadenkinderen naar de Shagraschool

Een grote wens van Tulku Sonam is dat ook de nomaden kinderen een betere toekomst wordt geboden door hen onderwijs aan te kunnen bieden. De enige mogelijkheid hiervoor is als de kinderen intern kunnen verblijven in het schoolgebouw omdat de nomadenfalies op een te grote afstand rondtrekken met hun kuddes.

Het is dan ook prachtig dat door de eerste maandelijkse en een aantal eenmalige donaties begin april 2014 de eerste 4 nomadenkinderen naar de school zijn gekomen. De economische positie van de nomadengezinnen is te marginaal om een bijdrage te kunnen leveren aan de kost en inwoning van de kinderen op de school. Hun toekomst is in eerste instantie dan ook voor een groot deel afhankelijk van giften en sponsoring.

Al voor vijf, vijftien of dertig euro per maand kunt u ervoor zorgen dat de huidige nomadenkinderen naar school kunnen blijven gaan en dat er spoedig meer kinderen zullen volgen.

Ontmoeting Tulku Sonam

NTR documentairemaker Ilya Bromet filmde de eerste ontmoeting tussen Tulku Sonam en Cisca Metselaar wat een prachtig filmpje heeft opgeleverd. Dank je wel Cisca en Ilya!

ONTMOETING