Financiering

De Tulku Sonam Choedup Rinpoche Charity Foundation ziet het als haar taak om te communiceren over het probleem van het Minyak-volk in Oost-Tibet en de rol van goed onderwijs in het verbeteren van hun toekomst. Het doel daarvan is het genereren van financiële middelen bij particulieren en bij het bedrijfsleven, en om donateurs op de hoogte te houden van de bouwresultaten.

Financiering bouwfasen

De eerste jaren zullen de eenmalige en terugkerende kosten vanuit Nederland worden gefinancierd via gelden van donateurs en andere fondsen. De foundation heeft een programma aan fondsenwervende acties opgezet. Voor de dekking van de kosten en de nodige investeringen voor fase 1 zijn onder andere de volgende acties gepland:
• lezingen en gastlessen: Tulku Sonam geeft regelmatig lezingen of gastlessen waarmee hij geld inzamelt en donateurs werft. Een deel van de terugkerende kosten wordt hiermee gedekt.
• organiseren van een sponsorbijeenkomst;
• fondsenwerving via contacten met het bedrijfsleven en Lion-clubs;
• bekendheid generen via social media en via artikelen en publicaties in lokale en landelijke bladen, radio en televisie.

Financiering continuïteit Shagraschool

Belangrijk uitgangspunt is dat de inspanningen om de Shagraschool van de grond te krijgen draagvlak en voedingsbodem krijgen bij de Minyak-families. Vanaf het begin zijn zij nauw betrokken bij de bouw van de school en bij het denken over onderwijs in het algemeen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Shagraschool zonder hulp uit Nederland betaalbaar en toegankelijk blijft met onderwijs op goed niveau. Met de lokale bevolking worden mogelijkheden onderzocht om de financiering van de school op lange termijn te garanderen. Mogelijkheden die in dat kader verkend worden zijn onder andere: de opzet van wierookfabriek in de bergen, de verkoop van jakboter, export van Tibetaanse producten naar het westen, opzet van een bakstenenfabriekje om stenen voor de school goedkoop te fabriceren en geld te generen voor de school, opzetten van een klein hotel in een nabij gelegen dorp.